Showresultat Benji

Plats               Datum           Klass       Domare                      Resultat

Köge DK         2017-02-19  Klass 12   Charles Spiker         EX 1 uppe för NOM
Kristianstad     2017-02-26   Klass 12   Hanna Jensen         EX 1
Kristianstad     2017-02-26   Klass 12                                   EX 1
Vallesbäk        2017-03-05   Klass  12   Vladimir Isakov       EX1 uppe för NOM
Malmö            2017-04-08   Klass  12    Yan Roca-Folch      EX 1 NOM
Malmö            2017-04-09   Klass 12     Luigi Comorio         EX 1 uppe för NOM
Hvidovre DK  2017-05-06   Klass 12     Dorte Kaae             EX 1 NOM BIS
Hässleholm   2017-05-13   Klass 11      Jörgen Billing         Ex 1 uppe för NOM
Kalmar          2017-07-02   Klass 11      Alexey Shchukin    Ex 1
V Frölunda    2017-09-17   Klass  9      Marie Westerlund   Ex 1 CAC
Köge DK       2017-09-24   Klass 9       Thea Friskovec       Ex 1 CAC

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017 Eva Mourujärvi