Gabby

Plats               Datum          Klass   Domare                               Resultat

WW Ålborg     13-10-26        12         Steven Jones Norway            EX 2
Tune DK          13-09-29       12         Magdalena Kudra Poland     EX 1 uppe för NOM

 

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2015 Eva Mourujärvi