Uttällningsklasser

FIFes utställningsklasser

KLASS 1 – Supreme Champion (tidigare Europa Champion)
Klass för raskatt som har titeln Supreme (Europa) Champion (SC). Katt i klass 1 har uppnått den högsta titeln för okastrerade katter och tävlar inte om ytterligare certifikat. Katten tilldelas hederspris, HP. Katt i klass 1 rangordnas inte.

KLASS 2 – Supreme (Europa) Premier
Klass för kastrerad raskatt som har titeln Supreme (Europa) Premier (SP). Katt i klass 2 har uppnått den högsta titeln för kastrerade katter och tävlar inte om ytterligare certifikat. Katten tilldelas hederspris, HP. Katt i klass 2 rangordnas inte.

KLASS 3 – Grand Internationell Champion
Klass för raskatt som har titeln Grand Internationell Champion (GIC). Katt i klass 3 tävlar om CACS (Certificat d’Aptitude au Championat Suprême) – minst 97 poäng ska uppnås.  För att erhålla titeln Supreme Champion och tävla vidare i klass 1 gäller: Antingen ska katten ha nio CACS från minst tre olika domare i tre olika länder  eller så ska katten ha elva CACS från sex olika domare i två olika länder.

KLASS 4 – Grand Internationell Premier
Klass för kastrerad raskatt som har titeln Grand Internationell Premier (GIP). Katt i klass 4 tävlar om CAPS (Certificat d’Aptitude au Premium Suprême) – minst 97 poäng ska uppnås. För att erhålla titeln Supreme Premier och tävla vidare i klass 2 gäller: Antingen ska katten ha nio CAPS från minst tre olika domare i tre olika länder eller så ska katten ha elva CAPS från sex olika domare i två olika länder.

KLASS 5 – Internationell Champion
Klass för raskatt som har titeln Internationell Champion (IC). Katt i klass 5 tävlar om CAGCIB (Certificat d’Aptitude de Grand Championat International de Beauté) – minst 96 poäng ska uppnås. För att erhålla titeln Grand Internationell Champion och tävla vidare i klass 3 gäller: Antingen ska katten ha sex CAGCIB från minst tre olika domare i tre olika länder eller så ska katten ha åtta CAGCIB från minst fyra olika domare i två olika länder.

KLASS 6 – Internationell Premier
Klass för kastrerad raskatt som har titeln Internationell Premier (IP). Katt i klass 6 tävlar om CAGPIB (Certificat d’Aptitude de Grand Premier International de Beauté) – minst 96 poäng ska uppnås. För att erhålla titeln Grand Internationell Premier och tävla vidare i klass 4 gäller: Antingen ska katten ha sex CAGPIB från minst tre olika domare i tre olika länder eller så ska katten ha åtta CAGPIB från minst fyra olika domare i två olika länder

KLASS 7 – Champion
Klass för raskatt som har titeln Champion (CH). Katt i klass 7 tävlar om CACIB (Certificat d’Aptitude de Championat International de Beauté) – minst 95 poäng ska uppnås. Tre CACIB utdelade av tre olika domare i minst två länder ger titeln Internationell Champion. Katten tävlar därefter vidare i klass 5.

KLASS 8 – Premier
Klass för kastrerad raskatt som har titeln Premier (PR). Katt i klass 8 tävlar om CAPIB (Certificat d’Aptitude de Premier International de Beauté) – minst 95 poäng ska uppnås. Tre CAPIB, utdelade av tre olika domare i minst två länder ger titeln Internationell Premier. Katten tävlar därefter vidare i klass 6.

KLASS 9 – Öppen klass
Klass för okastrerad raskatt som uppnått minst tio månaders ålder under utställningsdagen. Katt i klass 9 tävlar om CAC (Certificat d’Aptitude de Championat) – minst 93 poäng ska uppnås. Tre CAC utdelade av tre olika domare ger titeln Champion. Det är valfritt i vilket land/länder dessa certifikat erhålls. Katten tävlar därefter vidare i klass 7.

KLASS 10 – Kastratklass
Klass för kastrerad raskatt som uppnått minst tio månaders ålder under utställningsdagen. Katt i klass 10 tävlar om CAP (Certificat d’Aptitude de Premier) – minst 93 poäng ska uppnås. Tre CAP utdelade av tre olika domare ger titeln Premier. Det är valfritt i vilket land/länder dessa certifikat erhålls. Katten tävlar därefter vidare i klass 8.

KLASS 11 – Junior
Klass för raskatt, okastrerad eller kastrerad, som uppnått sju månaders ålder men ännu ej fyllt tio månader under utställningsdagen.

KLASS 12 – Ungdjur
Klass för raskatt, okastrerad eller kastrerad, som uppnått fyra månaders ålder men ännu ej fyllt sju månader under utställningsdagen.

KLASS 13 a – Novisklass
Katt som saknar stamtavla kan, om synnerliga skäl föreligger, anmälas i denna klass om den är minst tio månader och har blivit kontrollerad av det nationella avelsrådet.

KLASS 13 b – Kontrollklass
Kontrollklassen är för de raser som är under framavling eller för raskorsning under förutsättning att det nationella förbundet eller det nationella avelsrådet i förväg givit tillstånd till parningen. En katt kan endast ställas ut i kontrollklassen i sitt hemland när den uppnått minst 3 månaders ålder och efter att ha blivit kontrollerad av det nationella avelsrådet med hänsyn till FIFes regler för uppfödning och stambokföring.
I denna klass kontrolleras katten av två internationella FIFe-domare och det kan ske innan den officiella bedömningen börjar. Utställningsarrangören måste förse domarna med en skriftlig förklaring till varför katten visas i kontrollklassen. Katten erhåller ingen skriftlig bedömning men måste erhålla bedömningen ”Excellent” respektive ”I” för icke godkända raser för att fortsatt avel med avkommor efter utparning ska få ske. De båda domarnas underskrifter är obligatoriska.

Klass 13 c – Färgbestämning
För att fastställa korrekt EMS-kod,  kan katt i denna klass få pälsfärg eller annan egenskap kontrollerad på begäran av det nationella förbundet, det nationella avelsrådet eller på begäran av utställaren. I denna klass kontrolleras katten av två internationella FIFe-domare och det kan ske innan den officiella bedömningen börjar. Katten erhåller ingen skriftlig bedömning, ej heller poänggradering eller rangordning, utan endast intyg om fullständig EMS-kod, undertecknat av båda domarna.

KLASS 14 – Huskatt
Klass för huskatt (utan stamtavla), äldre än uppskattningsvis fyra månader. Är huskatten över tio månader ska den vara kastrerad för att få ställas ut.

Källa:Kattavelsförbundet Sverak